Standaard

Controle op >300 schadelijke stoffen

10 thema's

Onderzoek toont aan dat diverse binnenmilieu factoren de gezondheid beïnvloeden. Luchtkwaliteit is daar een belangrijke van. Het Bouwbesluit geeft hier weinig aandacht aan.

Bouwmaterialen en inrichtingen kunnen stoffen bevatten die langdurig schadelijke stoffen afgeven. Gezonde Woning Keur™ zorgt ervoor dat deze stoffen niet worden toegepast.

Schimmels horen evenmin thuis in een gezonde woning. Bij traditionele bouw komt vaak veel vocht in de woning wat tot schimmelgroei kan leiden. Maar ook elektrische en magnetische velden belasten personen en moeten minimaal zijn.

Een gezonde woning is ontworpen en gebouwd aan de hand van 10 thema’s. Chemische stoffen, radon, schimmels en elektromagnetische velden maken deel uit van de Gezonde Woning Keur™ meting.

Hierbij analyseren geaccrediteerde laboratoria de monsters en toetsen we de uitkomsten aan voorzorgsrichtlijnen.

1. Formaldehydes
2. TVOC’s
3. Weekmakers
4. Pesticiden
5. Vlamvertragers

6. Conserveringsmiddelen
7. Luchtverversingsvoud
8. Elektrische- en magnetische wisselvelden
9. Schimmels
10. Radon

Achtergrond

In Duitsland hebben bouwbiologen het keurmerk ontwikkeld die bijzonder geschikt is voor de waardering van gezondheidsaspecten van woningen. Bouwbiologie stelt de relatie tussen architectuur, cultuur, milieu en mens centraal. Een wetenschappelijk vakgebied met 40 jaar ervaring. Hierbij is veel kennis opgedaan van effecten van chemisch stoffen, schimmels en straling. Na twee jaar van intensieve evaluaties van een pilotstudie heeft de Beroepsvereniging van Duitse Bouwbiologen in 2019 een gebouwencertificeringssysteem gelanceerd. Dit is de basis voor deze Nederlandse ‘Gezonde Woning Keur™’.

Proces

Om het project in aanmerking te laten komen voor een het Gezonde Woning Keur label, nemen we samen een aantal stappen.

De basis is dat er vanuit het project de intrinsieke motivatie is om een duurzame en gezonde woning te realiseren. Dat betekent dat in het ontwerp en materiaalselectie al afwegingen gemaakt worden die een gezonde woning mogelijk maken. Dus selectie van materialen met lage emissies en eventueel vooronderzoek van materialen en de bouwkavel(s).

 • De bouwer of ontwikkelaar meldt z’n project aan;
 • De bouwer of ontwikkelaar verstrekt gegevens op welke wijze hij aan de eisen denkt te voldoen. Welke materialen worden toegepast en wat is het ambitieniveau is voor de certificering. De informatie wordt getoetst en zo nodig geven we terugkoppeling om bij te sturen;
 • Als u dat wil noemen we het project op onze website en geven we er aandacht aan via social media;
 • De bouwer verstrekt uiterlijk zes weken voor oplevering de planning en periode waarin de testen moeten plaatsvinden;
 • We testen een percentage van de woningen uit het project en analyseren de monsters;
 • De certificering vindt plaats uiterlijk na zes weken na de meting mits aan alle voorwaarden is voldaan.

10 thema's

De monsters worden volgens internationale standaarden genomen en geanalyseerd. De volgende Standaarden zijn van toepassing:

 • Formaldehydes NEN-EN ISO 16000-2 en 16000-3
 • TVOC’s NEN-EN ISO 16000-5 en 16000-6, richtwaarden UBA en AGOEF
 • Weekmakers NEN-EN ISO 16000-12/VDI 4301 Blatt 5
 • Pesticiden NEN-EN ISO 16000-12/VDI 4301 Blatt 5
 • Vlamvertragers NEN-EN ISO 16000-12/VDI 4301 Blatt 5
 • Conserveringsmiddelen NEN-EN ISO 16000-5 en 16000-6
 • Luchtverversingsvoud NEN-EN-ISO 16000-8/VDI 4300 Blatt 7
 • Elektrische en magnetische wisselvelden VDB-Richtlinien – Band 1, Teil A
 • Schimmels NEN-EN ISO 16000-20
 • Radon NEN-ISO 11665-4:2020
Logo-tekst-emerald-wit-500

Certificering

Zodra de resultaten bekend zijn wordt de totale score van de afzonderlijke parameters opgeteld. Er zijn drie niveaus gebaseerd op het aantal punten.

 • Zilver emissie gereduceerd
 • Goud emissiearm
 • Platina emissie bijzonder laag

Wanneer het minimale percentage woningen in het project is getest en wordt het gehele project gecertificeerd op de laagste score. Dit om de kwaliteit van alle woningen in het project te borgen. De woningen worden opgenomen in het Gezonde Woning Keur™ register.

Kosten

Gezonde Woning Keur heeft de ambitie om gezondheid in gebouwde omgeving te promoten. Dit doen we o.a. door het Gezonde Woning Keur™ certificaat uit te geven. Om hiervoor een gezonde bedrijfsvoering te houden hanteren we een vergoeding bij de certificatie van een project voor:

 • Projectregistratie
 • On site testing
 • Laboratorium kosten
 • Certificatie
 • 12% woningen getest of bij grote projecten in overleg
 • Prijzen vanaf €995 en afhankelijk van aantal woningen in project
 • Voor sociale woningbouw gelden speciale tarieven

Uw project onderscheidt zich in de markt en biedt tien extra argumenten om voor uw type woning te kiezen. Uw woning is bewezen gezond en de bouwmaterialen hebben lage emissies.

Meld je project aan voor Gezonde Woning Keur™