Goed voornemen voor 2024: Gezond bouwen!

Gezond bouwen? De 25 richtlijnen van de bouwbiologie helpen hierbij!

Het nieuwe jaar is van start gegaan en  Nederlanders zijn druk bezig met hun goede voornemens voor 2024. Veel voornemens gaan over gezond leven, maar wat veel mensen vergeten is dat je ook gezonder kunt wonen.

Gezond wonen

Bouwbiologie combineert gezond leven en duurzaamheid. Het is een holistische kijk op de mens en hun gebouwde omgeving en is gericht op het bevorderen van gezond bouwen, wonen en werken met respect voor de omgeving en haar levende wezens.

De menselijke gezondheid is afhankelijk van vele invloeden. Naast factoren als voeding, beweging en sociale interactie spelen milieu-invloeden een niet te onderschatten rol. Om de gezondheid te behouden, moet het voorzorgsprincipe worden toegepast. Wonen in gezonde ruimtes is een goede basis om milieuziekten te voorkomen. Ruimtes die gezond zijn om in te leven, zijn bijvoorbeeld zo vrij mogelijk van verontreinigende stoffen, technische straling en microbiologische besmetting en ondersteunen de gebruikers in hun welzijn. Bouwbiologie helpt om deze milieu-invloeden in binnenruimtes tot een minimum te beperken.

Duurzaamheid

Het duurzame gebruik van hulpbronnen is de focus van de bouwbiologie. Om toekomstige generaties een omgeving van gelijke kwaliteit te kunnen bieden, moeten bouwmaterialen, meubilair en energie zo regionaal en decentraal mogelijk worden betrokken uit hernieuwbare en regeneratieve bronnen.

Richtlijnen en normen

Alle essentiële aspecten voor milieuvriendelijk, duurzaam en gezond bouwen, wonen en werken zijn samengebracht in de 25 richtlijnen van de bouwbiologie. Ze dienen als basis voor bouwbiologische planning en overleg. Bouwbiologische onderzoeken, bijv. op elektrosmog, verontreinigende stoffen of schimmels, worden holistisch uitgevoerd volgens de standaard van de bouwbiologische meettechniek (SBM), de meettechnische randvoorwaarden en leidende principes, en geëvalueerd op basis van de bouwbiologische richtwaarden.

Download hier de 25 richtlijnen van de bouwbiologie.