Gezonde Woning Keur™

Kwaliteitsborging voor kopers en ontwikkelaars

Gezonde en circulaire
woningen zijn niet tegen te houden

Als je de keus hebt voor een gezonde of een standaard woning heeft een gezonde woning de voorkeur. Verschillende bouwers en ontwikkelaars claimen gezonde woningen aan te bieden.

Maar zijn de woningen ook echt gezond? En wat is gezond? En hoe kunnen de claims worden getoetst en bevestigd? Het bouwbesluit is daarvoor niet toereikend.

Het begint met een gezond ontwerp. Gezonde Woning Keur™ gaat de denkwijze in de bouw veranderen en zorgen voor een beter binnenmilieu en lagere toxische emissies van bouwstoffen.

Bij oplevering toetst en valideert Gezonde Woning Keur™  woningen op gezondheidsaspecten.

Onderzoek toont aan dat diverse binnenmilieu factoren de gezondheid beïnvloeden.
Luchtkwaliteit is daar een belangrijke van. Uit onderzoek blijkt dat emissies uit bouwstoffen effect hebben op de gezondheid van de bewoners. Stoffen kunnen via de luchtwegen, huid of mond in
het lichaam komen en op korte of lange termijn effect hebben op de gezondheid.

10 Thema's

Een gezond ontwerp

Een gezonde woning is ontworpen en gebouwd aan de hand van
10 thema’s. We testen woningen voor de oplevering en waarderen ze.
Er zijn drie kwaliteitsniveaus.

Logo-tekst-emerald-wit-500

Gezonde Woning Keur

Het keurmerk

Gezonde Woning Keur is een onafhankelijk keurmerk. Het doel van Gezonde Woning Keur is het bevorderen van het bouwen van gezonde woningen en duidelijkheid te bieden aan kopers van de woningen. Dit kan zijn consument, woningbouwvereniging, zorginstelling of  investeerder.