Gezonde Woning Keur™

Kwaliteitsborging Gezonde Woning

voor bouwers, ontwikkelaars en investeerders

 

Gezonde en circulaire woningen zijn de nieuwe norm

Een van de doelstellingen van de circulaire bouweconomie is het verminderen van schadelijke stoffen en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mens. Zo wil ieder mens graag gezond wonen en verschillende bouwers en ontwikkelaars claimen gezonde woningen aan te bieden.

Maar zijn deze woningen ook echt gezond? En wat is gezond? Hoe kunnen deze claims worden getoetst en bevestigd? Het bouwbesluit is daarvoor niet toereikend.

Gezonde Woning Keur™ is een onafhankelijk keurmerk die op 10 thema’s en meer dan 300 parameters de woning test. Op basis van de uitkomsten wordt de woning Zilver, Goud of Platinum gecertificeerd. Een duidelijk onderscheid van aantoonbaar gezonde woningen voor de verkoop of uw vastgoedportefeuille.

Onderzoek toont aan dat diverse binnenmilieu factoren de gezondheid beïnvloeden. Luchtkwaliteit is daar een belangrijke van. Uit onderzoek blijkt dat emissies uit bouwstoffen effect hebben op de gezondheid van de bewoners. Stoffen kunnen via de luchtwegen, huid of mond in het lichaam komen en op korte of lange termijn effect hebben op de gezondheid.

Woningen gecertificeerd onder Gezonde
Woning Keur™ zijn aantoonbaar emissie
gereduceerd. Dat begint al met materiaal-
keuze door de bouwer. Deze verantwoorde keuzes maken de woningen niet alleen gezond voor de bewoners, maar maken ook de materialen geschikt voor hergebruik. En waar al gerecycled materiaal wordt toegepast, voorziet Gezonde Woning Keur™ in toetsing op belastingen door PAK’s, PCB’s en andere oude en reeds verboden chemicaliën.

10 Thema's

Goud, Zilver of Platina voor een gezonde woning

Een gezonde woning is ontworpen en gebouwd aan de hand van 10 thema’s. We testen woningen voor de oplevering en waarderen ze. Er zijn drie niveaus gebaseerd op het aantal punten:
- Zilver: emissie gereduceerd
- Goud: emissiearm
- Platina: emissie bijzonder laag

Logo-tekst-emerald-wit-500

Gezonde Woning Keur

Het keurmerk

Gezonde Woning Keur is een onafhankelijk keurmerk. Het doel van Gezonde Woning Keur is het bevorderen van het bouwen van gezonde woningen en het toepassen van natuurlijke bouwstoffen, zodat het binnenmilieu voor bewoners emissie-arm is.

Het Nieuwe Normaal noemt drie beoordelings- en certificeringssystemen die de gezondheid en duurzaamheid van gebouwen kunnen beoordelen: HEA02 (BREEAM), A01 (WELL) en Gezonde Woning Keur™.