Publicatie in Duurzaam Gebouwd

Gezonde Gebouwen: ‘Geen loze claims, maar objectieve certificering’

Gezonde Gebouwen: ‘Geen loze claims, maar objectieve certificering’

Als je het Han Vrijmoed vraagt, moet gezondheid als thema een veel belangrijkere vertegenwoordiging krijgen in duurzaamheidsdiscussies. Met Gezonde Woning Keur bevordert hij gezonde woningbouw en de toepassing van natuurlijke bouwstoffen. “Woningen hebben een enorme impact op ons welbevinden en gezonde gebouwen dragen zelfs bij aan onze levensverwachting.”

‘Logisch’ noemt hij het dan ook dat de bouw- en vastgoedsector het thema gezondheid een belangrijkere, grotere rol geeft. Bij de renovatie en nieuwbouw moet het volgens hem een standaard uitgangspunt worden om gezondheid te borgen en te objectiveren. Het belang is duidelijk: “30% van de mensen leidt aan allerhande allergieën en we worden steeds meer blootgesteld aan allerlei chemicaliën. Ongezonde materialen treffen we helaas nog steeds aan in woningen, vooral een gevolg van een laag niveau van bewustwording.”

Belang van gezondheid

Dat wil Vrijmoed veranderen door allereerst kennis over het onderwerp te vergroten. Onder andere met het boek ‘Handleiding voor gezond woonplezier’. Dat is bijvoorbeeld een mooi cadeau voor een woningcorporatie die een project afrondt. “Dan geef ik het boek en vragen we bewoners om er eens doorheen te kijken. Zo wordt de waarde van een gebouw steeds breder bekend en uiteengezet. Als je weet wat gezondheid voor jou kan betekenen, dan maak je andere keuzes.”

Dat begint bij een ontwerp waarin een integrale aanpak van duurzaamheid centraal staat. Energie en materialen worden in plannen meegenomen, onder andere vanwege de verplichte invulling van BENG en de MPG om een vergunning te krijgen. Die ondergrens is voor het peloton, maar steeds meer partijen scharen zich bij de koplopers en leggen de lat hoger: ze uiten ambities en werken aan energieleverende en zoveel mogelijk circulaire projecten. “Voeg het thema gezondheid hier aan toe om een holistisch ontwerp te krijgen. Breng het onderwerp al in een vroeg stadium van het bouwproces aan de orde en zorg voor bewustwording bij de projectpartners. Niet alleen over het maatschappelijke belang van gezondheid, maar ook over de waarde ervan.”

Lees hier het volledige artikel