Microplastics

Kinderen hebben meer microplastics in hun lichaam dan volwassenen.

Microplastics - minuscule stukjes plastic van minder dan 5 mm groot - zijn overal, van stof binnenshuis tot voedsel en gebotteld water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wetenschappers deze deeltjes hebben aangetroffen in de uitwerpselen van mensen en huisdieren. Nu, in een kleine pilot-studie, hebben onderzoekers in ACS' Environmental Science & Technology Letters ontdekt dat zuigelingen grotere hoeveelheden van één soort microplastic in hun ontlasting hebben dan volwassenen.

Er is weinig bekend over de omvang van de menselijke blootstelling aan microplastics of hun gezondheidseffecten. Hoewel men vroeger dacht dat microplastics onschadelijk door het maagdarmkanaal gingen en het lichaam verlieten, suggereren recente studies dat de kleinste stukjes celmembranen kunnen passeren en in de circulatie terecht kunnen komen. In cellen en proefdieren kan blootstelling aan microplastics celdood, ontstekingen en stofwisselingsstoornissen veroorzaken.

Kurunthachalam Kannan van de New York University School of Medicine en collega's wilden de blootstelling van de mens aan twee veel voorkomende microplastics - polyethyleentereftalaat (PET) en polycarbonaat (PC) - beoordelen door het gehalte in de ontlasting van zuigelingen en volwassenen te meten.
De onderzoekers gebruikten massaspectrometrie om de concentraties van PET en PC microplastics te bepalen in zes ontlastingsmonsters van zuigelingen en 10 ontlastingsmonsters van volwassenen, verzameld in de staat New York, en in drie monsters meconium (de eerste ontlasting van een pasgeborene). Alle monsters bevatten ten minste één soort microplastic. Hoewel de gemiddelde concentraties van PC-microplastics in de ontlasting van volwassenen en zuigelingen vergelijkbaar waren, bevatte de ontlasting van zuigelingen gemiddeld meer dan tien keer hogere PET-concentraties dan die van volwassenen. Zuigelingen kunnen worden blootgesteld aan hogere concentraties microplastics door hun uitgebreide gebruik van producten zoals flessen, bijtringen en speelgoed, zeggen de onderzoekers. Zij merken echter op dat grotere studies nodig zijn om deze bevindingen te bevestigen.