Magneetvelden

Amsterdam wil trafohuisjes in appartementen onderbrengen

De gemeente Amsterdam wil de hoeveelheid straatmeubilair in de stad beperken. Daarom wordt bij het ontwikkelen van (woon) gebouwen geeist dat transformatorruimten worden ingepast in het ontwerp.

Het aanbrengen van traforuimten in de nabijheid van verblijfplaatsen zoals woningen of kantoorwerkplekken hebben een gezondheidsrisico vanwege de hoge magneetvelden die kunnen ontstaan.

De gemeente is zich daar ook van bewust en stelt in de eisen dat de ruimte afgeschermd moet worden en de aangelegen woningen de magneetvelden lager moeten zijn de 0,4µT. Deze norm is op basis van de richtlijnen van de WHO en Gezondheidsraad.

Bouwbiologen streven naar lagere waarden van <0,1µT.