Gezonde Woning Keur ondertekent manifest Het Nieuwe Normaal

Gezonde Woning Keur ondertekent manifest Het Nieuwe Normaal

Op 7 december 2023 lanceerde Cirkelstad “Het Nieuwe Normaal 1.0” de nieuwe gedragen standaard voor circulair bouwen. Tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen is de standaard officieel opgeleverd. Hierbij werd plenair het manifest ondertekend door alle betrokken partijen, waaronder Gezonde Woning Keur.

Op initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad zijn het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en Gemeente Utrecht samen met Dura Vermeer, Van Wijnen, Heijmans, VolkerWessels, Synchroon en BAM in 2019 het programma Samen Versnellen gestart. Het doel: samen werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen. Ondersteund door de TU Delft, Copper8, Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos, is gewerkt aan deze nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen: Het Nieuwe Normaal.

Ondertekenen manifest

De coöperatie doet de oproep aan al haar partners - en heel Nederland - om het manifest te onderschrijven. Alleen wanneer één taal voor circulair bouwen wordt gebruikt, kan Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal worden in de sector. Verschillende partijen hebben het manifest al getekend: de G40, De Groene Huisvesters, Convenant Toekomstbestendig Bouwen, Netwerk Conceptueel Bouwen en BCI, maar ook Gezonde Woning Keur.

Gezonde bouwmaterialen

Een van de doelstellingen van de circulaire economie is het verminderen van schadelijke stoffen in het milieu en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. Bij het bouwen van een woning is het daarom belangrijk er voor te zorgen dat schadelijke stoffen vermeden worden en materialen worden gebruikt die veilig zijn en gerecycled en hergebruikt kunnen worden zonder de gezondheid van mensen en het milieu te schaden. Het Nieuwe Normaal noemt drie beoordelings- en certificeringssystemen die de gezondheid en duurzaamheid van gebouwen kunnen beoordelen: HEA02 (BREEAM), A01 (WELL) en Gezonde Woning Keur™. 

Gezonde woning

Een gezonde woning begint met een gezond ontwerp. Dat betekent dat in het ontwerp en materiaalselectie al afwegingen gemaakt moeten worden die een gezonde woning mogelijk maken, bij voorkeur materialen met lage emissies. Gezonde Woning Keur™ test een woning onafhankelijk op 10 thema’s en meer dan 300 parameters. Op basis van de uitkomsten wordt de woning Zilver, Goud of Platinum gecertificeerd. Op deze manier wordt er objectief bewijs geleverd of een woning daadwerkelijk gezond is.

Implementatie

De lancering en het manifest van Het Nieuwe Normaal geven het startschot voor de landelijke bewustwording van Het Nieuwe Normaal. Met de lancering van Het Nieuwe Normaal 1.0 is de implementatie van deze standaard de volgende belangrijke stap. Het manifest is hier openbaar in te zien en ook voor alle partijen in de bouw voor te tekenen.

Informatiepakket

Ben je een aannemer, projectontwikkelaar of investeerder en ben je benieuwd wat een certificering van een gezonde woning jou oplevert? Vraag dan hier het informatiepakket aan

-------

Over Het Nieuwe Normaal 1.0: de nieuwe standaard voor circulair bouwen
Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is tot stand gekomen op basis van de data van meer dan 500 projecten. Deze projecten zijn geëvalueerd aan de hand van de vaste Het Nieuwe Normaal-evaluatie of komen uit andere databases die we verbonden hebben. Met de opgedane kennis en ervaring is een raamwerk ontstaan met indicatoren voor circulair bouwen en een validatiemethode die beschrijft hoe op iedere indicator te scoren. 

Sinds de start in 2019 is ieder jaar de voortgang openbaargemaakt. De tussentijdse feedback en nieuwe samenwerkingspartners hebben de standaard nog verder verrijkt. Denk aan partnerschappen met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Lenteakkoord 2.0, G40, Netwerk Conceptueel bouwen, De Groene Huisvesters, Building Balance en het Convenant Toekomst Bestendig Bouwen. En ook met Breeam, GPR, BCI, Madaster en Duurzaam GWW.