Trebbe ontvangt certificaat Gezonde Woning Keur™ voor Newtonpark Enschede

Trebbe ontvangt als eerste in Nederland  Gezonde Woning Keur™ voor woningen in Newtonpark Enschede

In Enschede ontwikkelde en realiseert Trebbe Newtonpark in Enschede. Een duurzame, groene leefomgeving met in totaal 94 woningen voor de sociale huur, middenhuur en koop. Bijzonder is dat de middenhuurwoningen aantoonbaar gezond gebouwd zijn. Deze woningen zijn als eerste in Nederland voorzien van het onafhankelijke keurmerk Gezonde Woning Keur. Wat dit keurmerk precies is, inhoudt en waarom dit keurmerk belangrijk is voor bewoner, opdrachtgever en ontwikkelende bouwer, daarover vertellen Han Vrijmoed en Hein Stooker.

Gezonde Woning Keur™

Gezonde Woning Keur™ is een onafhankelijk keurmerk en heeft als doel het bevorderen van de bouw van gezonde woningen en duidelijkheid te geven over gezondheidsaspecten van woningen aan eigenaren van woningen. “Onderzoek toont aan dat verschillende binnenmilieufactoren de gezondheid van de bewoners of gebruikers van gebouwen beïnvloeden”, vertelt Han. Luchtkwaliteit is een belangrijke factor hierin. Een gezonde woning is volgens Gezonde Woning Keur™ ontworpen en gebouwd aan de hand van tien thema’s. Deze tien aspecten zijn niet zomaar gekozen vertelt Han. “Vanuit wet- en regelgeving wordt wel getoetst op bijvoorbeeld TVOC’s en formaldehydes. Maar er zijn andere stoffen die minstens zo schadelijk of belastend zijn voor mensen, denk hierbij aan bijvoorbeeld zwaar vluchtige organische stoffen zoals pesticiden, weekmakers en zware metalen.” Han legt uit dat vanuit de bouwbiologie bekend is dat dit soort stoffen wel degelijk impact hebben op mensen. “En dat willen we voorkomen. Dat lukt door onder andere de toepassing van emissiearme materialen en het reduceren van chemische stoffen.”

De certificering

Bij oplevering toetst en valideert Gezonde Woning Keur™ woningen op de genoemde tien gezondheidsaspecten. “Dat doen we door onder meer luchtmetingen.” Het certificaat kan worden uitgereikt op drie niveaus, gebaseerd op het aantal punten; zilver (emissie gereduceerd), goud (emissiearm) en platina (emissie bijzonder laag). De middenhuurwoningen die afgenomen zijn door Newomij, zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de toetsing. “De woningen zijn gecertificeerd op het niveau goud”, vertelt Han. “Zo zijn de bewoners verzekerd van een gezonde woning, met een gezond binnenklimaat.”

Metingen Woning Trebbe

Samen verder bouwen aan gezond geluk

Hein Stooker, directeur bij Trebbe is blij met deze certificering. “Met Gezonde Woning Keur™ kunnen we aantoonbaar maken dat we niet alleen duurzame, maar ook gezonde woningen realiseren.” Volgens Hein sluit dit naadloos aan op de missie van Trebbe ‘Samen bouwen aan geluk’. “Bij alles wat we doen, kijken we of we ook waarde toevoegen op het gebied van aarde, maatschappij en mens. Gezonde Woning Keur™ helpt ons hierbij door onafhankelijk vast te stellen dat de woningen die wij ontwikkelen en bouwen beschikken over een gezond binnenklimaat.” Ook vindt Hein het bieden van dit keurmerk een extra service richting haar opdrachtgevers. “Financiële marktdeelnemers zoals bijvoorbeeld beleggers zijn verplicht te rapporteren volgens de ESG-regels.” Met een ESG-rapportage wordt inzicht gegeven in milieu, sociale en bestuurlijke risico’s. “Met deze certificering kunnen onze opdrachtgevers aantonen relevant te zijn en gezond wonen te stimuleren, ook maken zij de waarde van hun vastgoed toekomstbestendig.” Volgens Han is er nog een bijkomend voordeel. “Gezonde Woning Keur™ wordt genoemd als één van de validatiesystemen binnen Het Nieuwe Normaal.” Het Nieuwe Normaal is door de overheid gelanceerd om handvatten te geven om gebouwen zo circulair mogelijk te realiseren. “Een van de paragrafen is toxiciteit en daar helpt Gezonde Woning Keur™ bij het inzichtelijk maken.”

Certificaat Gezonde Woning Keur

Gezond woongeluk in Newtonpark

De woorden ‘duurzaam’, ‘ontmoeten’ en ‘gezond’ vormen de rode draad in Newtonpark Enschede. Op de plek waar vroeger het ROC  stond, verrijst een nieuwe woonbuurt. Hier komen 94 woningen. Zo komen er 21 sociale huurwoningen die worden verhuurd door De Woonplaats, 19 middenhuurwoningen afgenomen door Newomij en 54 koopwoningen. De woningen zijn allemaal goed geïsoleerd en gezonde binnenlucht is geborgd door goede ventilatie. Niet alleen de woningen zijn gezond, ook de omliggende omgeving is zorgvuldig ontworpen. Newtonpark wordt een aantrekkelijke woonbuurt met een eigen park. Het park verbindt de omliggende omgeving met Newtonpark. Newtonpark wordt ingericht met meanderende paden en het krijgt een ontmoetingsplek met een natuurlijke speeltuin in het hart van de buurt. Het park wordt groen ingericht met veel planten en grote gazonvelden. Zo is het groene park een hele fijne plek voor de bewoners en omwonenden, maar is het ook klimaatadaptief want het park zorgt ook voor goede afwatering én is het een koele plek in warme zomers. Zowel de omwonenden als de toekomstige bewoners kunnen hier straks recreëren.

Er zijn nog woningen beschikbaar in Newtonpark, kijk voor meer informatie op www.newtonpark.nl.

Newton Park Trebbe Gezonde Woning Keur